Vytyčovacie tachymetre

Leica iCON vytyčovací prístroj pre stavebné odvetvia

Leica iCON iCT30 je prístroj vhodný na všetky vytyčovacie práce. iCT30 v kombinácii so softvérom Leica iCON build je priateľské a inteligentné riešenie pre uľahčenie meracích techník. iCT30 je presný a robustný prístroj, ktorý zvládne aj náročné pracovné podmienky.

Používateľsky priateľský vytyčovací prístroj pre jednoosobovú prevádzku

iCON iCT30 umožňuje:

 • zmenu od zastaralých analógových vytyčovacích metód k jednoduchým moderným digtálnym vytyčovacím procesom
 • vytyčovanie línií pre mnohé stavebné práce 
 • vytyčovanie pre rôzne montážne a inštalačné práce 
 • vytyčovanie technického vybavenia budov: závesné polohy pre klímy a ventilátory, klampiarske práce
 • plnoautomatické vytyčovanie bodov na zemi a strope / línií na múroch
 • realizáciu efektívnej kontroly a kontrolných meraní

iCON iCT30:

 • 4 tlačidlové ovládanie pre jednoduchú obsluhu 
 • prizmatické hľadanie cez AutoSearch
 • stabilné sledovanie cieľa pre vytyčovacie nástroje
 • na mieru vytvorený softvér iCON build s optimalizovaným použitím kompletných modelov v IFC formáte
 • ďalekohľad pre jednoduchšie zacielenie 
 • meracia vzdialenosť do 80 m a presnosť uhlov od 9”

Technické údaje 

Vytyčovací prístroj iCON iCT30 v kombinácii so softvérom:

 • Vytyčovací prístroj iCON iCT30 v kombinácii so softvérom Leica iCON build je ľahko ovládateľné a cenovo výhodné riešenie. Vďaka zníženiu nákladov a zamedzeniu chýb v meraniach zvyšuje produktivitu práce a zároveň zlepšuje presnosť a rýchlosť prác. 
 • Táto užívateľsky priateľká kombinácia prístroja iCT30 a softvéru iCON build prináša nové moderné digitálne spôsoby plnenia pracovných úloh.