Impressum

AM Slovakia Tools s.r.o.
Panenská 5
811 03 Bratislava
Tel.: +421 948 243 732
IČO: 52 443 469
DIČ: 2121056278, IČ DPH: SK2121056278
Zápis: OR SR BA I, odd.: Sro, vl. č. 138783/B

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, právnymi predpismi Európskej únie a GDPR.

Viac o ochrane osobných údajov viď: Prehlásenie OÚ