Fotogrametria

Leica BLK3D - Professionálne 3D meranie vo foto - v reálnom čase!

Leica BLK3D je 3D zameravacie riešenie v reálnom čase. Prostredníctvom kombinácie meracích senzorov, softvéru a Edge-funkcii spracovania dát umožňuje obrazové merania v reálnom čase s profesionálnou presnosťou. Každý zachytený obraz je úplný a precízny 3D zameriavací záznam.

Vďaka funkcii Edge-Computing nepotrebujete žiadne sieťové pripojenia a cloudové úložiská, a tak môžete venovať svoj čas podstatnejším veciam ako každodennej pracovnej rutine, napr.: meranie neprístupných miest, vyhotovovanie pôdorysov, odhadovanie inštalácií v budovách, dokumentovanie stavebného postupu, zhotovovanie dokumentácie aktuálneho stavu projektu.

Jedna fotka, všetko zamerané

BLK3D vyhotoví foto a okamžite umožní urobiť presní zamerania. Všety fotky a meracie výsledky je možné exportovať v rôznych formátoch.

Fotogrametria - tak jednoduché ako ešte nikdy

Kombinácia kalibrovanej stereokamery, pokrokových algorytmov a presných výpočtov v spojení s elektronickou technológiou merania vzdialeností.

Technické údaje

Video