Termokamera

geo-FENNEL FTI 300

Zobrazenie rozloženia teploty na povrchových miestach

Jednokomorová termokamera s automatickou ukážkou najteplejších a najchladnejších meracích bodov na obrazovke (Hot/Cold Spot) s konfigurovanou funkciou alarmu. 

  • teplotná oblasť: -20°C do +300°C
  • PIP-funkcia na prelínanie náhľadového obrázka s infraobrazovkou (0-100%) pre lepšiu orientáciu 
  • 6 farebná paleta
  • ukladací priestor pre 6000 obrázkov / prenos na PC