LEICA 3D Disto

... vytvorte digitálne miestnosti

... ktoré zobrazujú skutočnosť

Leica 3D Disto
Zachováva si prehľad o každej situácii v miestnosti. Dokáže bez problémov zamerať a zdokumentovať aj nedostupné body, dĺžky, plochy a náklony. Zabudnuté meracie dáta alebo chyby patria s Leica Disto do minulosti. 

Miestnosti
Či už plne automaticky alebo manuálne: merajte kompletne miestnosti, steny, okná, prípojky alebo schody, a to z jedného stanoviska.

Projektor
Leica 3D Disto naprojektuje vaše plánovanie bod po bode na každú obľúbenú plochu, a to či ako súradnicovú sieť, alebo ako obrazec na stene alebo podlahe.

Nástroje
Inteligentí pomocníci, ktorí nadchnú: chytré nástroje vám pomôžu s výčkami a paralelami alebo zmenou stanoviska. 

Mnohostrannosť a účinnosť, alebo čo všetko dokáže  

 • meranie polohy, výšky a odstupov všetkými smermi v miestnosti 
 • intuitívne usmerňovanie používateľa vďaka asistentke
 • meranie zo stanoviska – každý viditeľný bod je možné zmerať pomocou zacielenia laserovým bodom
 • meranie aj ťažko prístupných bodov (napr. strechy)
 • podlahy, strešné plochy, náklony, spády, výškové rozdiely, uhly, rohy 
 • merania bez vodováhy a olovnice: zamerania bodov, paralelné posuny osí, ponuky výšok, úrovňové osadenie bodov na stenách 
 • ukážka meraní na obrazovke a ich zaznamenanie v reálnom čase
 • presné znázornenie pozície meraných bodov na kamerovom obraze  
 • kalkulačka stále k dispozícii
 • dokumentácia stlačením tlačidla vo forme štandardných tabuliek, fotografíí, DXF- dát, textových dát
 • meranie s ovládačom
 • import a export dát do počítača a na USB kľúč