Značenie

Cieľové značky - terčíky

Cieľové značky - terčíky

Ideálne doplnenie ku všetkým meracím prístrojom

Vyhnite sa často sa vyskytujúcim chybám a zdokumentujte s istotou všetky zamerané body - cieľovými značeniami od firmy Rothbucher.

Pri zameriavaní sa kladie veľký dôraz na presnosť meracích prístrojov.

Aký osoh Vám však prinesú najlepšie meracie zariadenia, ak nie je možné jednoznačne priradiť meracie body? Na stenách sa ešte stále nachádzajú čiary ceruziek, klince a iné neidentifikovateľné značky. Takéto cieľové značenia sú zastaralé!

Pomocou zameriavacích značiek sa presnosť meracieho zariadenia prenesie na stenu, zamerané body budú trvalo zdokumentované a pri všetkých zameriavacích terčíkoch bude možné 3-dimenzionálne sledovanie.

Katalóg

Značkovacie spreje

Značkovacie spreje

Profesionálne značkovacie spreje spĺňajúce najvyššie nároky

■ bezpečnostný uzáver s poistkou zabraňuje náhodnému striekaniu

■ špeciálny sklápací ventil pre upside-down aplikáciu

■ vynikajúca adhézia aj na vlhkých povrchoch

■ označenia sú dobre viditeľlné 6-9 mesiacov

■ vysoko kvalitná krycia schopnosť

■ jednoduché použite aj s rukavicami

■ použiteľné do -20°

■ odnímateľný uzáver pre špeciálne použitia

■ ekologicky a zdravotne nezávadný

■ obsah 500 ml

Katalóg
Certifikát