Drony

Leica Aibot SX pre zameriavanie

Mapovanie okolia zo vzduchu pre efektívne zameriavanie všade tam, kde je to potrebné 

Professionálne zameriavanie a mapovanie okolia sú dynamické procesy a predstavujú základ pre mnohé technické projekty. Leica Aibot SX so sebou prináša rôzne vylepšenia pre mnohé zameriavacie odvetvia. Umožňuje získať rýchlo uchopiteľné dáta vo vysokej kvalite aj pre také špeciality, ako sú ortofotomapy, 3D modely alebo súbory bodov.

Efektívne letové plánovanie pomôže zjednodušiť parametre, ktoré majú podstatný význam pre profesionálnu fotogrametriu. UAV zameriavanie je následne rýchlejšie, bezpečnejšie a finančne výhodnejšie ako konvenčné zameriavacie metódy. Leica Aibot SX je teda perfektným doplnením tradičných zameriavacích inštrumentov. Letové parametre tohto dronu je možné optimalizovať podľa použitia - od určenia hranice pozemkov, cez topografické mapovanie až po skúšku zameraných hodnôt a ich klasifikáciu. 

Leica Aibot SX zvyšuje Vašu efektivitu 

  • rýchlejšie uzavretie projektu vďaka jeho schopnostiam

  • vysoké rozlíšenie a presnosť 

  • prenesenie zameriavania z terénu do kancelárie 

  • zachytí a uloží merané dáta s presným časovým údajom