Bágrové / Pancierové čerpadlá

DRAGFLOW - bagrové a pancierové ponorné čerpadlá

Taliansky výrobca Dragflow s viac ako 25 ročnou skúsenosťou v produkcii čerpadiel ponúka jedinečný rad modelov čerpadiel, určených špeciálne na čerpanie tekutín s vysokým obsahom pevných a abrazívnych látok, ako aj pieskov a štrkopieskov pod vodnou hladinou. Čerpadlá Dragflow vynikajú robustnosťou a dlhou životnosťou.

S celosvetovou sieťou zástupcov je zároveň Dragflow kedykoľvek pripravený poskytnúť svojim zákazníkom poradenstvo, servis a podporu. Dragflow-tím permanentne pracuje na nových trendoch, technických riešeniach a vylepšeniach svojich produktov.

Jednou z najväčších predností DRAGFLOW je ponuka kompletných riešení ako napr. systém pracovných plošín - pontónov, či ponuka vodných bágrov, a nie len samotná dodávka čerpadla.

Oblasti použitia Dragflow čerpadiel:

-  Pancierové ponorné čerpadlá: výroba betónu, zariadenia na recykláciu betónu, bentonitu, pieskov, štrkov, čistenie usadzovacích nádrží, a pod.

- Hydraulické bagrové ponorné čerpadlá: stavebné a čistiace práce v prístavoch, priehradách, riekach, jazerách, vodných elektrárňach, kanáloch, a pod.

ďalej

GRINDEX BRAVO - bagrové a pancierové ponorné čerpadlá

Abrazívne ponorné čerpadlá pre najnáročnejšie použitie

Pancierové kalové čerpadlá na riedky kal s vysokým obsahom abrazívnych častíc do veľkosti 50 mm. Sú určené na čerpanie rudných a banských kalov, piesku, bentonitu a odkalovacích nádrží.

Nové modely Grindex BRAVO ponúkajú efektívne riešenie na redukciu nákladov z dôvodu abrázie čerpadla. Robustné, silno výkonné čerpadlá, ktoré znižujú prevádzkové a údržbové náklady, predstavujú obstarávaciu hodnotu. 

ďalej na BRAVO modely
Bravo Produktový katalóg