Navigačné prístroje

Pozemný radar - riešenie na lokalizáciu potrubí

Leica DS2000

Leica DS2000

Radar Leica DS2000 na lokalizáciu potrubí bezproblémov rozozná káble, potrubia alebo iné vedenia nachádzajúce sa či už blízko povrchovej plochy alebo hlbšie od nej. A k tomu určí aj ich pozíciu. V každom prostredí tak viete rýchlo evidovať aj viac dát naraz.Leica DS2000 umožňuje získať, evidovať aj exportovať dáta ohľadom výskytu podzemných vedení a potrubí (plynových, elektrických a pod.), až po dažďové kanály.

Technické údaje

Leica DSX

Leica DSX

Leica DSX je určený pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti opravy a údržby podzemných vedení a potrubí, v podzemnom staviteľstve alebo v oblasti zameriavania. S radarom Leica DSX môžete jednoducho a rýchlo vypátrať, vizualizovať a zmapovať všetky inžinierske siete, rozvodné alebo iné potrubia, vedenia a pod. Leica DSX maximalizuje výkon vďaka najmodernejšiemu softvéru, ktorý automatituje analýzu zozbieraných dát  a zostaví presnú 3D mapu. 

Technické údaje

Potrubné & vyhľadávacie prístroje

Leica Ultra

Leica Ultra

Leica ULTRA je najpokrokovejší systém na precízne sledovanie inžinierskych sietí, potrubí a vedení. Je to kombinácia inteligentného signalizačného spracovania a jedinečného flexibilného prevádzkového systému. 

Info-Brožúra
Technické údaje

Lokalizačné systémy Leica DD100-Série

Lokalizačné systémy Leica DD100-Série

Lokalizačné systémy DD100-Série od spol. Leica umožňujú užívateľovi lokalizovať podzemné vedenia a potrubia, ktoré sa navchádzajú vo väčších vzdialenostiach, a navyše aj ich spoľahlivé sledovanie cez kamerový systém.

Technické údaje

Prístroje na hľadanie kovov a magnetov

Geofennel detektor kovov FMD60

Geofennel detektor kovov FMD60

Jednoducho ovládateľný detektor kovov. Vyhľadá a lokalizuje kanálové poklopy, klince, rúry, a pod., a to ako pod zemou, tak aj pod bahnom, kalom, vodou, snehom a pod.

Technické údaje

SMART TRAK 101 und 102

SMART TRAK 101 und 102

Prístroje na hľadanie magnetov ST101 a ST102 slúžia na vyhľadanie a lokalizáciu feromagnetických objektov pod zemou, vodou, cestným povrchom a snehom.

Technické údaje