Motorizované tachymetre

Leica Robotic totálne stanice

Stavebné totálne stanice od spoločnosti Leica Geosystems majú vysokú výkonnosť pri nízkych prevádzkových nákladoch. Robustný hardvér sa postará o dlhú životnosť a spoľahlivosť, vďaka čomu zvládnu tieto prístroje po dlhé roky nasadenie aj v náročných podmienkach. Poskytujú presné dáta, kvalitu a vysokú produktivitu v akomkoľvek prostredí.  

Leica ICON iCR70

Supermoderná technológia, vysoká presnosť

Nová stavebná totálna stanica Leica iCON iCR70 prináša nové digitálne vytyčovacie techniky, ktoré sú nevyhnutné pre moderné BIM procesy a starajú sa o tak potrebnú vysokú produktivitu v stavebnom odvetví. 

Niektoré z funkcií iCON iCR70:

  • vytyčovanie línií pre základy, značenie pre betónové debnenie
  • vytyčovanie bodov na penetračnej vrstve, pre vyhĺbenie jám pred betónovaním 
  • vytyčovanie technického vybavenia budov: závesné polohy pre klímy a ventilátory, klampiarske práce
  • plnoautomatické vytyčovanie bodov na zemi a strope / línií na múroch

Leica iCON iCR80

Vytyčovanie viacero bodov denne 

Stavebná totálna stanica iCON iCR80 vytyčujte viacero bodov denne s ATRplus, najrobustnejšou technikou na trhu s automatickým zacielením. iCR80 sa hodí predovšetkým na preplnené miesta s rušivými faktormi a pohybujúcimi sa strojmi a ľuďmi. 

Niektoré z funkcií iCON iCR80:

  • vytyčovanie línií a bodov pre základy, značenie pre betónové debnenie
  • vytyčovanie objektov na báze kombinovaných a upravených modelov 
  • vytyčovanie technického vybavenia budov: závesné polohy pre klímy a ventilátory, klampiarske práce
  • riadenie stavebných strojov alebo cestných frézovačov, asfaltových / betónových finišerov, buldozérov

Totálne stanice sú plne kompatibilné s: