Leica iCB50 & iCB70

Leica iCON manuálne totálne stanice pre stavebné odvetvia

Nová generácia manuálnych totálnych staníc od spoločnosti Leica Geosystems pre stavebníctvo. Pracujú priamo s digitálnymi dátami, zvyšujú produktivitu a poskytujú maximálne spoľahlivé výsledky. 

Leica ICON iCB50

Riešenie pre moderné merania na stavbách 

Nové manuálne stavebné totálne stanice Leica iCON iCB50 od spoločnosti Leica Geosystems uľahčujú prácu vďaka digitálnym procesom, ktoré sú potrebné pre moderné BIM procesy. Prístroj iCB50 je jednoduchý na ovládanie, špeciálne vyvinutý pre použitie v pozemnom staviteľstve. 

iCON iCB:

  • rýchle a precízne vytyčovanie bodov a línií 
  • jednoduché vytýčenie komplexných štruktúr 
  • rýchla kontrola presnosti šálovania a iných štruktúr 
  • rýchle a precízne prevedenie kontrolných meraní 
  • použitie digitálnych dát modelov v IFC formáte

Technické údaje  

Leica iCON iCB70

Najefektívnejšia manuálna totálna stanica  

S integrovaným 4G modemom. Vďaka integrovanej funkcii mobilného prenosu dát môžete s Leica iCON iCB70 prenášať dáta priamo uz kancelárie na prístroj. iCB70 sa postará o vysokú produktivitu a spoľahlivosť. Poskytuje digitálne dáta modelov v IFC formáte a prenos dát priamo z a do prístroja.

iCON iCB70:

  • dodržanie projektových tolerancií 
  • rýchle a precízne vytyčovanie bodov a línií 
  • rýchla kontrola presnosti šálovania a iných štruktúr 
  • rýchle a precízne prevedenie kontrolných meraní 
  • správy o prepočtoch priamo zo staveniska 

Leica iCON

Na mieru vytvorený stavebný softvér Leica iCON je k dispozícii pre všetky iCON produkty od spoločnosti Leica Geosystems. Využite výhody intuitívneho rozhrania Leica iCON pre manuálne a robotické totálne stanice či GNSS antény.